Coronamaatregelen

Vanaf zondag 16 januari 2022 is het zwembad weer open. Iedereen vanaf 18 jaar heeft een QR-code nodig om het zwembad te bezoeken. Verder is een mondkapje verplicht voor iedereen ouder dan 13 jaar.  

Reserveren aquafloaten en aquafietsen

Als u wilt aquafloaten of aquafietsen dan moet u van tevoren telefonisch reserveren: 0528 - 26 42 90. Voor alle overige activiteiten (vrij zwemmen, banenzwemmen of andere aquasporten) hoeft u niet te reserveren. 

Zwemlessen

Voor het begin van de zwemles 

 • U houdt zich aan de basisregels en blijgt thuis bij klachten
 • Als ouder hebt u een coronatoegangsbewijs (QR-code) en een geldig ID-bewijs nodig om het zwembad te bezoeken
 • Kinderen trekken thuis hun badkleding aan
 • De kinderen die in het ondiepe bad zwemmen, kleden zich om in de hokjes bij brengen en halen. 
 • De kinderen die in het diepe bad zwemmen, kunnen zich van maandag tot en met vrijdag beneden omkleden. Op zaterdag is dit in de hokjes boven. Let op in welke kleedkamer u beneden uw kind kunt omkleden
 • De lesgever haalt alle kinderen bij de kleedkamers/kleedhokjes op
 • U neemt alle kleding mee en verlaat het zwembad. Tijdens de lessen mag u niet in het gebouw wachten

Na de les

 • Als u uw kind komt ophalen, wacht u in een kleedhokje
 • Kinderen mogen niet douchen in het zwembad
 • Kleed uw kind zo snel mogelijk weer om en verlaat het zwembad via de hoofdingang

Als u geen QR-code hebt

 • Aan de Zwembadweg staat het hek open waar u met uw kind naar binnen kunt
 • Loop via het pad naar de tent waar u uw kind kunt omkleden
 • Na het omkleden kan uw kind naar binnen en daar wachten op een medewerker van het zwembad. De medewerker brengt de kinderen naar de les
 • Geef het lespasje mee aan uw kind zodat wij de les kunnen registreren. Zorg ervoor dat de naam van uw kind op de achterkant van de pas staat
 • Na de les worden de kinderen weer naar de tent gebracht waar u uw kind kunt omkleden

Kantine

De kantine is gesloten, u kunt alleen eten en drinken afhalen (geen frituur).